Bilety

Cena 1 biletu jest taka sama dla dziecka, jak i osoby dorosłej. Kupujemy bilet dla każdej osoby, która wchodzi na widownię. 

Rodzic z dzieckiem = 2 bilety

2 rodziców z dzieckiem = 3 bilety

Czytaj więcej

Rezerwacji biletów można dokonać:

 

  • telefonicznie: +48 881 717 471
  • drogą mailową: bilety@teatrmalegowidza.wroclaw.pl

 

Zachęcamy do zakupu biletów on-line. Zakup biletów jest możliwy zawsze po kliknięciu w ikonkę KUP BILET zamieszczoną przy tytule wybranego spektaklu w zakładce REPERTUAR. 

 

Kasa biletowa jest czynna wyłącznie w weekendy, godzinę przed rozpoczęciem każdego spektaklu. 
W kasie teatru możliwość płacenia kartą.

 

 

Płatności za biety zarezerwowane drogą mailową można dokonać przelewem na konto TMW: 

 

48 1140 2004 0000 3502 7880 6160

 

Bilet w formie elektronicznej wysyłamy po zaksięgowaniu należności na koncie TMW - płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji (najpóźniej dzień przed datą spektaklu):.

 

ROZPLATANIE TĘCZY 45 ZŁ

AKUKU 45 ZŁ

OGRÓD 45 ZŁ


 

 

zamów bilet

Zwiń

Regulamin teatru

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Teatru Małego Widza filia we Wrocławiu (zakup, rezerwacja, zwrot biletów, faktury, dodatkowe informacje).

Czytaj więcej

 

REGULAMIN TEATRU MAŁEGO WIDZA filia Wrocław
 

Organizatorem Wydarzeń jest: Teatr Małego Widza Agnieszka Czekierda; NIP 1230806948, REGON 015168363. Organizator Wydarzenia przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji i zakupu Biletu (w celu wykonania zawartej umowy) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku . Administratorem tych danych osobowych jest Organizator Wydarzenia.

 

§ 1

REZERWACJA BILETÓW

1.Rezerwacji biletów można dokonać:

2. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej Widz wyraża zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.
3. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa jest ważna jedynie po otrzymaniu potwierdzenia ze strony Teatru drogą mailową.

§ 2

PŁATNOŚĆ ZA BILETY

1. Bilety zarezerwowane drogą telefoniczną lub mailową należy opłacić przelewem na konto Teatru:
48 1140 2004 0000 3502 7880 6160 w ciągu 3 dni od daty otrzymania mailowego potwierdzenia rezerwacji (najpóźniej dzień przed datą spektaklu).
2. W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie jako tytuł przelewu: imię i nazwisko rezerwującego, datę i tytuł spektaklu oraz liczbę biletów.
3. Rezerwacja nieopłacona w terminie zostaje automatycznie anulowana.
4. Bilety można zakupić ONLINE na stronie internetowej teatru www.teatrmalegowidza.wroclaw.pl zawsze po kliknięciu w ikonkę KUP BILET zamieszczoną przy tytule wybranego spektaklu w zakładce REPERTUAR.
 Płatności dokonuję się przez system PayU (karty i przelewy).
5. Po wpłynięciu należności na konto Teatru za bilety zarezerwowane telefonicznie lub mailowo, wysyłamy elektronicznie ostateczne potwierdzenie rezerwacji wraz z biletem.
6. Zakupione bilety należy okazać w kasie Teatru w dniu spektaklu - najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem.
7. Kasa Teatru jest otwarta przy ul. Sudeckiej 96 zawsze na godzinę przed spektaklem.

8.W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów będziemy wdzięczni za zawiadomienie o tym Teatru.

§ 3

FAKTURY VAT/RACHUNKI

Faktury wystawiamy na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: info@teatrmalegowidza.wroclaw.pl

§ 4

ZWROT BILETÓW

1. Bilety można zwrócić najpóźniej dwa dni robocze przed datą przedstawienia.
2. W szczególnych przypadkach oraz po wcześniejszym powiadomieniu teatru istnieje możliwość wymiany zakupionych biletów na inny termin 
( informacje z wybranym nowym terminem przedstawienia należy zgłosić telefonicznie lub mailowo najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem spektaklu podając numer zakupionego biletu - po rozpoczęciu spektaklu niewykorzystane bilety tracą ważność.) 
3.  
Różnica w cenie biletów przeniesionych na inny spektakl nie podlega zwrotowi.
4.  Bilety można przenieść na inny termin maksymalnie 3 razy w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.
5. 
 Bilety przeniesione na inny termin nie podlegają zwrotowi.
6. 
 W przypadku odwołania spektaklu z powodu choroby aktora lub innych przypadków losowych teatr zwraca pieniądze lub oferuje bilety na najbliższy spektakl. 
7. 
 Bilety nie podlegają zwrotowi w przypadku spóźnienia się widza na spektakl.

§ 5

WIDZOWIE SPÓŹNIENI

Po rozpoczęciu spektaklu, przepraszamy, ale nie wpuszczamy na widownię osób spóźnionych.

§ 6

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Miejsca na widowni nie są numerowane. 
2. W sali teatralnej obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
3. Na 30 minut przed spektaklem zapraszamy do spędzenia czasu w naszym sensorycznym foyer, gdzie dzieci wraz z rodzicami podczas oczekiwania na spektakl, jak również po nim, będą mogły twórczo i aktywnie spędzić czas.
4. W jednej z toalet dostępny jest przewijak dla najmłodszych (prosimy pytać obsługę).
5. W czasie spektaklu obowiązuje całkowity zakaz filmowania.
6. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w spektaklach, zabawach po spektaklach oraz na terenie teatru odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie/rodzice.
7. Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników spektakli i koncertów w materiałach promocyjnych teatru.
8. Zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Teatru Małego Widza filia Wrocław.

 

§ 7
 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19:

 

1. Na terenie teatru oraz podczas wydarzeń obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, zarówno przez osoby dorosłe, jak również dzieci powyżej 6 roku życia. W przestrzeniach teatru dostępne są środki do dezynfekcji rąk. 

2. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, udział w wydarzeniach jest równoznaczny z oświadczeniem, że widz jest zdrowy oraz nie miał kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19, nie przebywa na kwarantannie i nie podlega nadzorowi sanitarnemu. Widzowie, którzy pomimo objawów, m.in podwyższonej temeperatury ciała, kaszlu, duszności itp. pojawią się w teatrze, nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu.

 

Zwiń

Polityka prywatności

Prywatność użytkowników naszej strony jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin naszej strony.

Czytaj więcej

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

 

Kim jest administrator danych osobowych?

Administratorem danych jest Teatr Małego Widza Agnieszka Czekierda ul. Chełmska 50/11 00-725 Warszawa z siedzibą przy ulicy Jezuickiej 4 w Warszawie. To administrator danych zarządza i decyduje o tym jak będą przetwarzane i przechowywane Twoje dane osobowe.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych i ich swobodnym przepływem. Przekazane dane wykorzystujemy wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zakupu biletów na spektakle do Teatru Małego Widza (oraz ewentualnie ich zwrotu i reklamacji). 

 

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy to:

- imię i nazwisko (obowiązkowo)

- adres e-mail (obowiązkowo)

- dane adresowe oraz numer konta bankowego (zgodnie z regulaminem płatności elektronicznych PayU S.A.)

-  numer telefonu (opcjonalnie, wykorzystujemy go jedynie do kontaktu w wyjątkowych sytuacjach, np. odwołanie wydarzenia)

- dane do faktury (opcjonalnie, tylko w przypadku, jeśli decydują się Państwo na otrzymanie faktury VAT za zakup biletów)

 

Twoje dane mogą być również wykorzystane w celach marketingowych, poprzez wysyłkę newslettera, jeśli wyraziłeś na to zgodę przy zakupie biletów lub dobrowolnie zapisałeś się do naszej bazy mailingowej.

 

Wszystkie powyższe dane są nam one niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zawierasz dokonując zakupu biletów na wydarzenia w naszym Teatrze.

 

Zakup biletu jest równoznaczny ze zgodą na fotografowanie i filmowanie widzów przez osoby upoważnione z ramienia teatru oraz użycie wizerunku uczestników spektakli i koncertów w materiałach promocyjnych teatru.

 

Twoje dane przechowujemy w okresie realizacji umowy zakupu biletów oraz po jej zakończeniu w celach reklamacyjnych, nie dłużej niż 5 lat od momentu przekazania nam danych. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przy zapisaniu się do naszej bazy mailingowej, przechowujemy przez czas nieokreślony, do momentu otrzymania prośby o usunięciu ich z bazy.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych i je przetwarza?

Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają:
- administrator danych oraz osoby upoważnione przez niego na podstawie podpisania umowy o powierzeniu danych do ich przetwarzania, czyli m.in. pracownicy Biura Obsługi Widzów

 

Dodatkowo:
- księgowość (oddzielna firma, umowa o powierzeniu danych)
- systemy mailingowe (FreshMail, umowa o powierzeniu danych)
- firma hostingowa (Home.pl, umowa o powierzeniu danych) 

 

Jakie masz prawa?

Masz prawo w dowolnym momencie skorygować lub usunąć swoje dane osobowe, jeżeli uznasz że są błędne lub wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Masz również prawo ograniczyć ich użytkowanie, np. rezygnując z otrzymywania newslettera.

 

Wszelkich informacji na temat przetwarzania twoich danych osobowych otrzymasz, kontaktując się z nami:  info@teatrmalegowidza.pl

 

Wszelkie spory i zgłoszenia o nieprawidłowym wykorzystaniu danych osobowych rozpatruje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), do którego możesz zgłosić się w przypadku sporu.

 

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane poza wymienionymi wyżej celami, nie będą narażone na ujawnienie osobom i podmiotom trzecim (nie biorącym udział w realizacji zamówienia) a także wykorzystywane w sposób mogący narazić Cię na straty lub konsekwencje prawne.

 

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą w należyty sposób zabezpieczone i chronione przed utratą i pozyskaniem przez osoby niepowołane.

 

Pliki z logami


Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

 

Statystyki Google Analytics


Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zwiń

Ikona info cookie
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności. ukryj ten pasek